Meny
START
CHEFENS ORD
BILDER
KONTAKTA OSS
HISTORIA
FÖRENINGEN
FÖRENINGSSTYRE

Administration

HISTORIA

Bollnäs Hemvärns historia, startade 1940 ur "Landstormen".
Vår första sammanslutning hette "Bollnäs-Björkhamre hemvärnsförsvarsområde".

Föreningens äldst bevarade Hemvärnskontrakt, är daterat 27 aug 1940.
Det är en träarbetare född 21 febr 1887 i Västra Höle.
Han kom att tillhöra Mo-Rengsjö Hemvärnsområde.
Äldst från själva Bollnäs (Bollnäs-Björkhamre Hemvärnsområde)
är undertecknat den 11 nov 1940.
Denne hemvärnsman, L-H Larsson från Sörbo, omnämns att han saknade eget
Mausergevär och var hemmansägare.
Han var född i augusti 1905.

Chefer på Bollnäs försvarsområde, från den första och till den sista genom åren är:
1...H Carlander......åren..1940-1945
2...L Johansson...............1946-1958
3...J Fröderberg..............1959-1964
4...L-O Olsson.................1965-1974
5...G Nygren.....................1975-1981
6...J Kjellberg...................1982-1992
7...R Thuresson................1992-1995
8...B Sjöberg....................1995-2001
9...S Jonsson....................2001-2002
10.R Falk...........................2003-2007

Den 31/12-07 skedde sammanslagningen med Woxnadalen,
och en epok är slut, samtidigt som en ny precis har börjat!

HISTORIA, sidan uppdaterades den 3 maj 2009